Modernizirani
kurikulum
Modernizirani
kurikulum
Novi kurikulumi u skladu s potrebama tržišta rada rezultat su detaljnog istraživanja i fokus grupa s poduzetnicima i uspješnim obrtnicima regije. Glavna aktivnost modernizacije kurikuluma uvođenje je izbornog predmeta Sustav upravljanja kvalitetom.
Certifikacija škola
prema normi
ISO 9001:2008
Certifikacija škola
prema normi
ISO 9001:2008
Određivanje sustava upravljanja i kvalitete ISO 9001:2008 škole su definirale kao nit vodilju usavršavanja s ciljem njegove stvarne primjene i shvaćanja značaja u obrazovanju učenika. Kontinuirano ispitivanje stanja i mogućnosti dodatnog unapređenja sustava.
Suvremeno opremljen
edukacijski obradni
centar
Suvremeno opremljen
edukacijski obradni
centar
Nabavka Edukacijskog obradnog centara s ciljem korištenja u praktičnoj nastavi, a koje je preslika postrojenja koje se koristi u velikim poduzećima, s ubačenim edukativnim elementima koji omogućavaju izučavanje rada na stroju.

Projekt Upravljamo budućnosti

Realizacijom projekta „Upravljamo budućnosti“ implementirao se novi izborni predmet Sustav upravljanja kvalitetom u kurikulum 5 zanimanja u Srednjoj školi kneza Branimira u Benkovcu i 1 zanimanje u Tehničkoj školi Nikola Tesla iz Vukovara. Suvremeno opremljeni Edukacijski obradni centar garancija je kvalitetne izobrazbe. Uvođenje ISO 9001:2008 certifikata u srednje škole doprinosi povećanju produktivnosti resursa koji školama stoje na raspolaganju. Stroga kontrola procesa usmjerena je na dosljednost izvedbe i optimizaciju procesa.

logosi_eu