Modernizirani
kurikulum
Modernizirani
kurikulum
Novi kurikulumi u skladu s potrebama tržišta rada rezultat su detaljnog istraživanja i fokus grupa s poduzetnicima i uspješnim obrtnicima regije. Glavna aktivnost modernizacije kurikuluma uvođenje je izbornog predmeta Sustav upravljanja kvalitetom.
Certifikacija škola
prema normi
ISO 9001:2008
Certifikacija škola
prema normi
ISO 9001:2008
Određivanje sustava upravljanja i kvalitete ISO 9001:2008 škole su definirale kao nit vodilju usavršavanja s ciljem njegove stvarne primjene i shvaćanja značaja u obrazovanju učenika. Kontinuirano ispitivanje stanja i mogućnosti dodatnog unapređenja sustava.
Suvremeno opremljen
edukacijski obradni
centar
Suvremeno opremljen
edukacijski obradni
centar
Nabavka Edukacijskog obradnog centara s ciljem korištenja u praktičnoj nastavi, a koje je preslika postrojenja koje se koristi u velikim poduzećima, s ubačenim edukativnim elementima koji omogućavaju izučavanje rada na stroju.

Category Archives: Projekt

Certifikacija škola prema normi ISO 9001:2008

Certifikacija škola prema normi ISO 9001:2008 Projektom „Upravljamo budućnosti“ objedinjuju se zajednički ciljevi gospodarstva i obrazovanja na jednom mjestu jer standarde u strukovnom obrazovanju treba promatrati kao spone između obrazovnog sustava i tržišta rada. Strukovno obrazovanje mora pružiti polaznicima širok spektar temeljnih, odnosno općih vještina koje će biti primjenjive na više srodnih poslova ili unutar…
Read more

Modernizirani kurikulum s ciljem veće zapošljivosti

Modernizirani kurikulum nastave Radionice - Modernizacija kurikuluma Modernizirani kurikulum rezultat je rada stručno osposobljenih nastavnika putem radionica na kojima su stekli potrebna znanja i vještine za izmjenu i dopunu nastavnih sadržaja u skladu sa standardima zanimanja i ishodima učenja. Novi kurikulumi za ukupno 5 zanimanja u Srednjoj strukovnoj školi kneza Branimira u Benkovcu i jedno…
Read more