Modernizirani
kurikulum
Modernizirani
kurikulum
Novi kurikulumi u skladu s potrebama tržišta rada rezultat su detaljnog istraživanja i fokus grupa s poduzetnicima i uspješnim obrtnicima regije. Glavna aktivnost modernizacije kurikuluma uvođenje je izbornog predmeta Sustav upravljanja kvalitetom.
Certifikacija škola
prema normi
ISO 9001:2008
Certifikacija škola
prema normi
ISO 9001:2008
Određivanje sustava upravljanja i kvalitete ISO 9001:2008 škole su definirale kao nit vodilju usavršavanja s ciljem njegove stvarne primjene i shvaćanja značaja u obrazovanju učenika. Kontinuirano ispitivanje stanja i mogućnosti dodatnog unapređenja sustava.
Suvremeno opremljen
edukacijski obradni
centar
Suvremeno opremljen
edukacijski obradni
centar
Nabavka Edukacijskog obradnog centara s ciljem korištenja u praktičnoj nastavi, a koje je preslika postrojenja koje se koristi u velikim poduzećima, s ubačenim edukativnim elementima koji omogućavaju izučavanje rada na stroju.

Ciljevi i aktivnosti

Ciljevi i aktivnosti

Cilj djelovanja Srednje škole kneza Branimira Benkovac i Tehničke škole Nikola Tesla Vukovar je obrazovati i osposobiti kvalitetni stručni kadar koji će prihvaćanjem koncepta  kontinuiranog usavršavanja u skladu s razvojem tehnologija te svojim praktičnim znanjima i vještinama doprinijeti razvoju društva i gospodarstva, ali i vlastitom razvoju spremno se suočavajući s izazovima svakodnevice i poslovnog svijeta.

Opći ciljevi:

  • Unaprijediti povezanost obrazovnog sustava i gospodarstva
  • Pripremati učenike za tržište rada kroz modernizirani kurikulum i suvremeno opremljene edukacijske obrade centre
  • Smanjiti porast nezaposlenosti radno sposobnog stanovništva
  • Aktivno sudjelovanje u razvoju strategija obrazovanja i usavršavanja

Specifični ciljevi su međusobno povezani i ovisni te se i ovisni te se ispunjavanjem jednog djelomično ispunjava i drugi. U svrhu zadovoljavanja potreba učenika za znanjem, prilagođavanjem promjenama na tržištu rada i stjecanja sposobnosti koje će im pomoći da uspješno izgrade svoju budućnost, među specifičnim ciljevima najznačajniji su:

  • Prilagoditi programe potrebama tržišta rada
  • Trajno pratiti i razvijati obrazovni plan i program
  • Razviti standardizirana strukovna znanja u skladu s preporukama Europske komisije vezanim uz strukovne kurikulume
  • Uvođenje ISO 9001:2008 certifikata u škole