Modernizirani
kurikulum
Modernizirani
kurikulum
Novi kurikulumi u skladu s potrebama tržišta rada rezultat su detaljnog istraživanja i fokus grupa s poduzetnicima i uspješnim obrtnicima regije. Glavna aktivnost modernizacije kurikuluma uvođenje je izbornog predmeta Sustav upravljanja kvalitetom.
Certifikacija škola
prema normi
ISO 9001:2008
Certifikacija škola
prema normi
ISO 9001:2008
Određivanje sustava upravljanja i kvalitete ISO 9001:2008 škole su definirale kao nit vodilju usavršavanja s ciljem njegove stvarne primjene i shvaćanja značaja u obrazovanju učenika. Kontinuirano ispitivanje stanja i mogućnosti dodatnog unapređenja sustava.
Suvremeno opremljen
edukacijski obradni
centar
Suvremeno opremljen
edukacijski obradni
centar
Nabavka Edukacijskog obradnog centara s ciljem korištenja u praktičnoj nastavi, a koje je preslika postrojenja koje se koristi u velikim poduzećima, s ubačenim edukativnim elementima koji omogućavaju izučavanje rada na stroju.

O projektu

O projektu

Svjesni činjenice da je nužno kontinuirano osuvremenjivanje školske opreme i promjena postojećeg sustava strukovnog odgoja i obrazovanja u Srednjoj školi kneza Branimira u Benkovcu, zajedno s partnerom na projektu Tehničkom školom Nikola Tesla iz Vukovara, odlučili su se za pokretanje i realizaciju projekta „Upravljamo budućnosti“. Cilj projekta je implementirati novi izborni predmet koji će se zvati Sustav upravljanja kvalitetom u kurikulum 5 zanimanja (alatničar, ljevač, tokar, klesar, monter kamena) u Srednjoj školi u Benkovcu i 1 zanimanje (tehničar za računarstvo) u Tehničkoj školi iz Vukovara. Kroz usku suradnju s poduzetnicima iz lokalne zajednice, škole su dobile informacije da programi koji se provode nisu adekvatni i u skladu s potrebama koje nameće postojeće tržište rada. Jedna od prepoznatih potreba je i edukacija srednjoškolaca prema normi ISO 9001:2008 koja postaje temeljni uvjet poslovanja svih ozbiljnijih poslovnih subjekata. Jedan od specifičnih ciljeva projekta je povezati poduzetnike obiju županija s predstavnicima obrazovanja i stvoriti mogućnosti za sadašnje i buduće generacije s tog područja. Uz evidentne probleme sustava strukovnog obrazovanja ovim projektom bi lokalna zajednica dobila usklađen i u skladu s potrebama tržišta rada moderniziran kurikulum koji bi educirao kompetentnu radnu snagu. Projektom ove vrste osigurat će se učenicima stjecanje stručnih znanja koja će ih osposobiti za život i rad u turbolentnom društveno-kulturnom okruženju. Kako bi se projekt proveo u zadanom vremenu s resursima koji mu stoje na raspolaganju nužna je odgovarajuća osposobljenost te trajno stručno usavršavanje nastavnika za suvremen pristup odgojno- obrazovnom procesu. Naglasak je na obrazovanju i certificiranju zaposlenika i nastavnika obiju škola koje sudjeluju u projektu.