Modernizirani
kurikulum
Modernizirani
kurikulum
Novi kurikulumi u skladu s potrebama tržišta rada rezultat su detaljnog istraživanja i fokus grupa s poduzetnicima i uspješnim obrtnicima regije. Glavna aktivnost modernizacije kurikuluma uvođenje je izbornog predmeta Sustav upravljanja kvalitetom.
Certifikacija škola
prema normi
ISO 9001:2008
Certifikacija škola
prema normi
ISO 9001:2008
Određivanje sustava upravljanja i kvalitete ISO 9001:2008 škole su definirale kao nit vodilju usavršavanja s ciljem njegove stvarne primjene i shvaćanja značaja u obrazovanju učenika. Kontinuirano ispitivanje stanja i mogućnosti dodatnog unapređenja sustava.
Suvremeno opremljen
edukacijski obradni
centar
Suvremeno opremljen
edukacijski obradni
centar
Nabavka Edukacijskog obradnog centara s ciljem korištenja u praktičnoj nastavi, a koje je preslika postrojenja koje se koristi u velikim poduzećima, s ubačenim edukativnim elementima koji omogućavaju izučavanje rada na stroju.

Certifikacija škola prema normi ISO 9001:2008

Certifikacija škola prema normi ISO 9001:2008

Projektom „Upravljamo budućnosti“ objedinjuju se zajednički ciljevi gospodarstva i obrazovanja na jednom mjestu jer standarde u strukovnom obrazovanju treba promatrati kao spone između obrazovnog sustava i tržišta rada.

cert_sskbStrukovno obrazovanje mora pružiti polaznicima širok spektar temeljnih, odnosno općih vještina koje će biti primjenjive na više srodnih poslova ili unutar jednog sektora zanimanja. Upravljanje kvalitetom na svim razinama hrvatskog obrazovanja kontinuirano se unapređuje i usklađuje s europskom pravnom stečevinom. Prednost certificiranja škola prema normi ISO 9001 je što certifikat traje 3 godine, i što sama norma traži kontinuirano ispitivanje stanje i mogućnosti poboljšanja sustava. Između ostalog, sustav će se bazirati na poboljšanju suradnje s realnim sektorom i povećanju konkurentnosti kurikuluma na tržištu rada.

Zavšetkom ovog elementa, škole su certificirane icert_ntns spremne za rad prema normi ISO 9001:2008, nastavnici su educirani za provođenje i održavanje norme u svojim školama te za izradu novog izbornog predmeta. No, prije same certifikacije, unutar projekta Upravljajmo budućnosti financiranog iz sredstava EU fondova, Srednja škola kneza Branimira u Benkovcu i Tehnička škola Nikole Tesle u Vukovaru morale su proći proces edukacije i proces certificiranja koji je obuhvaćao sljedeće faze:

1. SNIMKA TRENUTNOG STANJA - prepoznavanje potreba i očekivanja

2. EDUKACIJA - upoznavanje sa standardom i tumačenje zahtjeva

3. PREPOZNAVANJE PROCESA - prepoznavanje procesa i odgovornosti potrebnih za ostvarenje ciljeva - utvrđivanje ključnih procesa i faza u realizaciji proizvodnje/pružanju usluge

4. IZRADA DOKUMENTACIJE - Politika i radne procedure

5. PRIMJENA SUSTAVA - primjena mjerila u utvrđivanju praćenja procesa realizacije - utvrđivanje načina sprječavanja nesuklađnosti i otklanjanje njihovih uzroka - traženje mogućnosti za poboljšanje učinkovitosti i iskoristivosti procesa - utvrđivanje i određivanje prioriteta onih poboljšanja koje mogu osigurati optimalne rezultate - planiranje procesa i resursa da se ostvare prepoznata poboljšanja - implementacija plana - nadzor učinaka poboljšanja

6. AUDIT SUSTAVA I OCJENA SUSTAVA - procjena rezultata u odnosu na očekivane - pregled aktivnosti poboljšanja da se utvrde odgovarajuće akcije praćenja

7. CERTIFIKACIJA - po završetku implementacija i edukacije djelatnika poziva se neovisno certifikacijsko tijelo kako bi potvrdili sukladnost prema međunarodnom standardu.

9001 2

Edukacija - Upoznavanje s Normom IS0 9001:2008

 

Comments are closed.