Modernizirani
kurikulum
Modernizirani
kurikulum
Novi kurikulumi u skladu s potrebama tržišta rada rezultat su detaljnog istraživanja i fokus grupa s poduzetnicima i uspješnim obrtnicima regije. Glavna aktivnost modernizacije kurikuluma uvođenje je izbornog predmeta Sustav upravljanja kvalitetom.
Certifikacija škola
prema normi
ISO 9001:2008
Certifikacija škola
prema normi
ISO 9001:2008
Određivanje sustava upravljanja i kvalitete ISO 9001:2008 škole su definirale kao nit vodilju usavršavanja s ciljem njegove stvarne primjene i shvaćanja značaja u obrazovanju učenika. Kontinuirano ispitivanje stanja i mogućnosti dodatnog unapređenja sustava.
Suvremeno opremljen
edukacijski obradni
centar
Suvremeno opremljen
edukacijski obradni
centar
Nabavka Edukacijskog obradnog centara s ciljem korištenja u praktičnoj nastavi, a koje je preslika postrojenja koje se koristi u velikim poduzećima, s ubačenim edukativnim elementima koji omogućavaju izučavanje rada na stroju.

Educirani i osposobljeni nastavnici

Seminari i edukacija nastavnika strojarske grupe predmeta

Uloga nastavnika u procesu osposobljavanja učenika u skladu s potrebama tržišta rada od velike je važnosti. Kako bi bili u mogućnosti prenijeti svoja znanja na učenike potrebno ih je stručno osposobiti kroz specijalizirane seminare. Stručna edukacija nastavnika imala je veliku važnost kod provedbe projekta Upravljamo budućnosti. U strojarsku grupu predmeta pripadaju kurikulumi ljevača, alatničara i tokara čija su zanimanja direktno povezana s primjenom novih tehnologija i metoda rada. Za organizaciju stručnih seminara angažirani su stručnjaci s relevantnim znanjem i iskustvom koji su kroz teoriju i praksu prikazali dostignuća u području strojarstva putem sljedećih tema seminara:

 • Tehničko crtanje ACAD
 • Osnove automatizacije
 • CAD-CAM tehnologije
 • Osnove robotike
 • Tehnologija održavanja alatnih strojeva
 • Program robotskih simulacija „Robot studio“
 • Programiranje robota

Za svaki od navedenih seminara nastavnici iz Srednje škole kneza Branimira, Benkovac odradili su i praktični dio predavanja gdje su prilagodili svoje već dosadašnje teorijsko znanje s najnovijim tehnološkim potrebama na tržištu rada kako bi svojim učenicima mogli pružiti najkvalitetniju edukaciju.

Kako bi učenicima što kvalitetnije prenijeli svoja znanja, nastavnici strojarskeimage (2) grupe predmeta odradili su također i obuku u novom kabinetu za CNC tehnologije, financiranom unutar ovog projekta, smještenomu Srednjoj školi kneza Branimira u Benkovcu. Budući da je stroj namijenjen daljnjoj uporabi u srednjoškolskoj nastavi, stručnjaci iz ovog područja prenijeli su potrebna znanja nastavnicima kroz praktičnu obuku.

 

 

Seminari i edukacija nastavnika građevinske grupe predmeta

Slika 1

Projekt Upravljamo budućnosti modernizira kurikulume ukupno 5 zanimanja, od čega su dva iz područja građevine – klesar i monter suhog kamena. Kako bi se novostečena znanja mogla transferirati na učenike nastavnici su polazili 7 stručnih seminara iz područja građevine za čiju su provedbu bili angažirani vanjski stručnjaci. Teme seminara koje su nastavnici polazili su:

 • Zakonska regulativa, zakon o rudarstvu RH s posebnim osvrtom na zaštitu na radu na povišenim kopovima kamena
 • Problematika sigurnosti na radu kod poslova bušenja i miniranja u kamenolomu tehničkog kamena i AGK
 • Značajke podzemne eksploatacije AGK glede sigurnosti na radu
 • Značajke i osobitosti benkovačkog pločastog vapnenca – istraživanje, eksploatacija, obrada, njega i sigurnost na radu
 • Suhe, mokre montaže kamena poglavito glede benkovačkog pločastog vapnenca
 • Različiti i svrhoviti načini obrade kamena s umanjenim troškovima proizvodnje
 • Organizacija i operativno provođenje praktične nastave te stručne prakse učenika i polaznika

Nastavnici su odlušali teorijski dio seminara, ali također i praktični dio gdje su mogli svoja znanja novostečena znanja vidjeti u praksi. Praksa se provodila u kamenolomima u smještenim u Benkovcu i Pazinu.

Praktični dio edukacije u kamenolomu - Benkovac

Seminar i edukacija o implementaciji sustava kvalitete prema normi              ISO 9001:2008

Jedna od glavnih aktivnosti projekta Upravljamo budućnosti  bilo je uvođenje ISO certifikata u škole. Čelni ljudi Srednje škole kneza Branimira iz Benkovca i  Tehničke škole Nikole Tesle iz Vukovara prepoznali su na vrijeme da dostizanje kvalitetnog obrazovanja i njegovo kontinuirano usavršavanje zahtijeva praćenje sustava upravljanja i kvalitete. Iz tog razloga angažiran je bio vanjski stručnjak koji je održao stručnu edukaciju za implementaciju sustava kvalitete prema normi ISO 9001 u Srednju školu Benkovac i Tehničku školu Vukovar.

Seminar je pokrio sljedeće teme: zahtjevi norme, analiza i interakcija procesa, organizacija poduzeća, politika i ciljevi, oprema, uređaji, infrastruktura i održavanje, osoblje i obrazovanje, mjerna oprema, nadzor procesa, statistike i analize, interni auditi, upravljanje nesukladnostima, korektivne i preventivne radnje.

Paralelno s edukacijom pokrenut je i proces certifikacije škola koji je obuhvatio sve dijelove uvođenje certifikata u obrazovne ustanove.

Rezultati ove aktivnosti projekta Upravljamo budućnosti su 2 certificirane škole i 10 potvrda o završenim seminarima za interne auditore.

 Seminari o novim nastavnim metodama

seminar-Vuk.8

Seminar Novih nastavnih metoda u Tehničkoj školi Nikole Tesle - Vukovar

Kako bi primjena novog kurikuluma bila što uspješnija nužno je nastavno osoblje usavršiti u području metodologije nastave. Iz tog razloga u sklopu projekta Upravljamo budućnosti organizirane su bile radionice na kojima su nastavnici obnovili svoja znanja i prilagodili nastavne metode kako bi one što više odgovarale suvremenom učeniku.

Projektni tim odlučio se za edukaciju u sklopu Novih nastavnih metoda kako bi što bolje odgovorili na stvarne potrebe učenika u obrazovnom procesu.

Vanjski stručni suradnik održao je 5 seminara sa sljedećim tema:

 • Umijeća nastavnika potrebna za kvalitetan nastavni proces
 • Strategije poučavanja nastavnika za interaktivan nastavni proces
 • Alternativni oblici poučavanja i učenja
 • Radionička nastava za iskustveno učenje
 • Nastavnik usmjeren na ishode učenja
Slika

Seminar Novih nastavnih metoda u Srednjoj školi kneza Branimira - Benkovac

Jedan dio edukacija održan je u Srednjoj školi kneza Branimira, dok je drugi dio održan u Tehničkoj školi Nikole Tesle u Vukovaru budući da su na edukacijama sudjelovali nastavnici iz obje škole. Budući da se zahtjevi nastavničke struke mijenjaju vrlo brzo, vrlo je važno educirati se u svrhu stjecanja novih znanja i nastavnih metoda koji će nastavnicima olakšati svakodnevne zadatke.

 Seminari o modernizaciji kurikuluma

Modernizacija kurikuluma, kao jedna od glavnih aktivnosti ovog projekta bazirana je na radionicama koje će osposobiti profesore za izradu/dopunu novih nastavnih sadržaja (kurikuluma) u skladu sa standardima zanimanja i ishodima učenja. Radionice će na kraju producirati novi kurikulum za 6 zanimanja, koji će biti baziran na potrebama tržišta rada.

Slika_1

Seminar Modernizacije kurikuluma u Srednjoj školi kneza Branimira - Benkovac

 Kako bi se ostvarili zadani ciljevi, ugovorena je usluga vanjskog stručnjaka/ustanove kako bi se, uz ostale aktivnosti izrade moderniziranih kurikuluma, održalo i 5 seminara  s ciljem osposobljavanja profesora za izradu/dopunu novih nastavnih sadržaja (kurikuluma) u skladu sa standardima zanimanja i ishodima učenja. Radionice će na kraju producirati novi kurikulum za 6 zanimanja, koji će biti baziran na potrebama tržišta rada.

Seminari Modernizacije kurikuluma obuhvaćaju sljedeće tematske jedinice:

 1. Standardi zanimanja i standardi kvalifikacija
 2. Kompetencije, rezultati/ishodi učenja i kvalifikacija
 3. Vrsta, razina, obujam, profil i kvaliteta kvalifikacije
 4. Konceptualizacija kurikuluma temeljenog na kvalifikaciji
 5. Sukonstrukcija strukture kvalifikacija temeljene na cjelovitom skupu stečenih kompetencija
Slika 2

Radionice iz Modernizacije kurikuluma

Seminari su u koordinaciji s vanjskim stručnjacima održani u prostorijama Srednje škole kneza Branimira u Benkovcu a sudjelovali su nastavnici iz istoimene škole te nastavnici iz Tehničke škole Nikole Tesle u Vukovaru. Seminari su uključivali teorijska predavanja te praktične radionice u svrhu edukacije za modernizaciju kurikuluma sa suvremenim potrebama.

Comments are closed.