Modernizirani
kurikulum
Modernizirani
kurikulum
Novi kurikulumi u skladu s potrebama tržišta rada rezultat su detaljnog istraživanja i fokus grupa s poduzetnicima i uspješnim obrtnicima regije. Glavna aktivnost modernizacije kurikuluma uvođenje je izbornog predmeta Sustav upravljanja kvalitetom.
Certifikacija škola
prema normi
ISO 9001:2008
Certifikacija škola
prema normi
ISO 9001:2008
Određivanje sustava upravljanja i kvalitete ISO 9001:2008 škole su definirale kao nit vodilju usavršavanja s ciljem njegove stvarne primjene i shvaćanja značaja u obrazovanju učenika. Kontinuirano ispitivanje stanja i mogućnosti dodatnog unapređenja sustava.
Suvremeno opremljen
edukacijski obradni
centar
Suvremeno opremljen
edukacijski obradni
centar
Nabavka Edukacijskog obradnog centara s ciljem korištenja u praktičnoj nastavi, a koje je preslika postrojenja koje se koristi u velikim poduzećima, s ubačenim edukativnim elementima koji omogućavaju izučavanje rada na stroju.

Edukacijski obradni centar

Edukacijski obradni centar

IMG_3220Kako bi nastavnici koji su posjetili međunarodne sajmove u Italiji i Njemačkoj primijenili viđene primjere dobre prakse u nastavnom procesu nužno je da imaju opremljene radionice za praktičnu nastavu visokorazvijenim strojevima. Iz tog razloga Srednja škola Benkovac nabavila je ovim projektom financiranim iz fondova Europske Unije i Edukacijski obradni centar koji će se koristiti u praktičnoj nastavi. Za stručno rukovanje i transfer znanja nastavnici su prošli obuku o njegovom radu i mogućnostima. Ovaj stroj svrstava se u konvencionalnu strojnu obradu odvajanjem čestica. Alatni je to stroj s unaprijed određenim alatima kako bi se u što kraćem vremenu dobio proizvod zadovoljavajuće kvalitete.

IMG_3219

Ravnatelj Srednje škole u Benkovcu s nabavljenim CNC strojem

Specifičnost ove vrste opreme kupljene u sklopu projekta Upravljamo budućnosti je ta što je to mala preslika postrojenja koja se koriste u velikim poduzećima, ali u sebi ima ubačene edukativne elemente koji omogućavaju izučavanje rada na stroju.  Upravo zbog tih karakteristika ključna zanimanja obuhvaćena modernizacijom kurikuluma su praktična nastava alatničara, tokara i ljevača čijem usavršavanju ovo uvelike doprinosi. Uz nabavu centra, odrađena je i obuka nastavnika o njegovom radu i mogućnostima. Strojna obrada se može podijeliti na konvencionalnu strojnu obradu odvajanjem čestica i CNC strojnu obradu. U kategoriju „strojna obrada odvajanjem čestica“ svrstava se i ovaj stroj. Obradni centar je alatni stroju s unaprijed određenim alatima, kako bi se u što kraćem vremenu dobio proizvod zadovoljavajuće kvalitete. CNC Alatni strojevi su strojevi na kojima čovjek u proizvodnom procesu upravlja programom. Osnovni zadatak CNC alatnih strojeva je zamjena ljudskog rada uz povećanje točnosti, produktivnosti, ekonomičnosti i sl. Obrada metala je promjena oblika, dimenzija ili svojstava metala radi daljnje upotrebe. Upravo zbog tih karakteristika, ključna zanimanja koja rade u tvornicama na ovakvim strojevima su zanimanja obuhvaćena ovim projektom: alatničar, tokar i ljevač. Osim toga, učionica novih CNC tehnologija opremljena je s novim računalima.

Slika_cnc

Comments are closed.