Modernizirani
kurikulum
Modernizirani
kurikulum
Novi kurikulumi u skladu s potrebama tržišta rada rezultat su detaljnog istraživanja i fokus grupa s poduzetnicima i uspješnim obrtnicima regije. Glavna aktivnost modernizacije kurikuluma uvođenje je izbornog predmeta Sustav upravljanja kvalitetom.
Certifikacija škola
prema normi
ISO 9001:2008
Certifikacija škola
prema normi
ISO 9001:2008
Određivanje sustava upravljanja i kvalitete ISO 9001:2008 škole su definirale kao nit vodilju usavršavanja s ciljem njegove stvarne primjene i shvaćanja značaja u obrazovanju učenika. Kontinuirano ispitivanje stanja i mogućnosti dodatnog unapređenja sustava.
Suvremeno opremljen
edukacijski obradni
centar
Suvremeno opremljen
edukacijski obradni
centar
Nabavka Edukacijskog obradnog centara s ciljem korištenja u praktičnoj nastavi, a koje je preslika postrojenja koje se koristi u velikim poduzećima, s ubačenim edukativnim elementima koji omogućavaju izučavanje rada na stroju.

Fokus grupe

fokus1_3

Fokus grupe - Benkovac

Fokus grupe

Kako bi se modernizacija kurikuluma odradila u skladu s realnim potrebama tržišta rada nužno je bilo napraviti istraživanje lokalnog tržišta kroz održavanje Fokus grupa s lokalnim poduzetnicima i obrtnicima. Cilj održavanja fokus grupa bilo je dobivanje povratnih informacija o stvarnim potrebama poslodavaca u proizvodnom procesu. Poslodavci koji su bili uključeni u Fokus grupe u sklopu projekta Upravljamo budućnosti uglavnom su isti oni kod kojih učenici u sklopu svog redovnog obrazovanja obavljaju praktičnu nastavu. Svi članovi Fokus grupa bili su upoznati sa svakom fazom razvijanja moderniziranog kurikuluma kako bi sa svojim vrijednim savjetima doprinijeli njegovoj izmjeni u skladu s potrebama tržišta rada.

Prije početka radionica, bilo je važno istražiti lokalno tržište, kroz održavanje Fokus grupa s lokalnim poduzetnicima i obrtnicima. Cilj fokus grupa je dobivanje povratne informacije o realnim potrebama poslodavaca u proizvodnom procesu.

fokus-Vuk.2

Fokus grupe - Vukovar

Analiza uključuje i analizu samoga tržišta rada koja će pokazati razinu zapošljivosti učenika s ovim zanimanjima te gospodarska kretanja povezana sa zanimanjima. Projektni tim će svoju anketu provesti u obje županije uključene u projekt, što će dodatno omogućiti analizu podataka iz dvaju različitih sredina i lokalnih ekonomija. Od ankete i istraživanja se također očekuje da će izbaciti na površinu sve moguće probleme, ali i osvijetliti njihova rješenja. Sa završenom anketom i analizom tržišta, sa završenim radionicama za Nove metode u nastavi te educiranim profesorima na području Sustava upravljanja kvalitetom, pristupa se samoj izradi kurikuluma.

Comments are closed.