Modernizirani
kurikulum
Modernizirani
kurikulum
Novi kurikulumi u skladu s potrebama tržišta rada rezultat su detaljnog istraživanja i fokus grupa s poduzetnicima i uspješnim obrtnicima regije. Glavna aktivnost modernizacije kurikuluma uvođenje je izbornog predmeta Sustav upravljanja kvalitetom.
Certifikacija škola
prema normi
ISO 9001:2008
Certifikacija škola
prema normi
ISO 9001:2008
Određivanje sustava upravljanja i kvalitete ISO 9001:2008 škole su definirale kao nit vodilju usavršavanja s ciljem njegove stvarne primjene i shvaćanja značaja u obrazovanju učenika. Kontinuirano ispitivanje stanja i mogućnosti dodatnog unapređenja sustava.
Suvremeno opremljen
edukacijski obradni
centar
Suvremeno opremljen
edukacijski obradni
centar
Nabavka Edukacijskog obradnog centara s ciljem korištenja u praktičnoj nastavi, a koje je preslika postrojenja koje se koristi u velikim poduzećima, s ubačenim edukativnim elementima koji omogućavaju izučavanje rada na stroju.

Modernizirani kurikulum s ciljem veće zapošljivosti

Modernizirani kurikulum nastave

Slika_2

Radionice - Modernizacija kurikuluma

Modernizirani kurikulum rezultat je rada stručno osposobljenih nastavnika putem radionica na kojima su stekli potrebna znanja i vještine za izmjenu i dopunu nastavnih sadržaja u skladu sa standardima zanimanja i ishodima učenja. Novi kurikulumi za ukupno 5 zanimanja u Srednjoj strukovnoj školi kneza Branimira u Benkovcu i jedno zanimanje u Tehničkoj školi Nikole Tesle u Vukovaru  bazirani su na potrebama tržišta rada.

Kurikulume si se mijenjali na način da se u postojećih 5 zanimanja:

  • alatničar
  • ljevač
  • tokar
  • klesar
  • monter kamena

u Srednjoj školi u Benkovcu te 1 zanimanje u Tehničkoj školi uz Vukovara:

  • Tehničar za računalstvo
Slika_2

Radionica - Modernizacija kurikuluma

ugradi novi izborni predmet, koji će se zvati Sustav upravljanja kvalitetom, i pratiti će odrednice norme ISO 9001:2008. Norma ISO 9001:2008 međunarodno je priznata norma uvedena od Međunarodne organizacija za standardizaciju (ISO) za sustave upravljanja kvalitetom. Uspostava, primjena, certificiranje i stalno poboljšanje sustava upravljanja kvalitetom prema zahtjevima normi iz obitelji ISO 9001 danas se koristi u cijelom svijetu i primjenjuje na sve vrste proizvodnih, uslužnih i upravnih organizacija bez obzira na njihovu veličinu i vrstu djelatnosti. Također, u Srednjoj školi u Benkovcu će za gore spomenutih 5 programa, također ići manje promjene u samim kurikulumima, kako bi više odgovarali na potrebe tržišta rada i bolje pripremali učenike za rad.

Upravo zbog toga provedena je faza stručne edukacije nastavnika i nabave opreme, te studijska putovanja pomoću kojih kojih će se naučeno i usvojeno primijeniti u modernizaciji, ali i kasnije u svakodnevnom predavanju u razredima.

Comments are closed.