Modernizirani
kurikulum
Modernizirani
kurikulum
Novi kurikulumi u skladu s potrebama tržišta rada rezultat su detaljnog istraživanja i fokus grupa s poduzetnicima i uspješnim obrtnicima regije. Glavna aktivnost modernizacije kurikuluma uvođenje je izbornog predmeta Sustav upravljanja kvalitetom.
Certifikacija škola
prema normi
ISO 9001:2008
Certifikacija škola
prema normi
ISO 9001:2008
Određivanje sustava upravljanja i kvalitete ISO 9001:2008 škole su definirale kao nit vodilju usavršavanja s ciljem njegove stvarne primjene i shvaćanja značaja u obrazovanju učenika. Kontinuirano ispitivanje stanja i mogućnosti dodatnog unapređenja sustava.
Suvremeno opremljen
edukacijski obradni
centar
Suvremeno opremljen
edukacijski obradni
centar
Nabavka Edukacijskog obradnog centara s ciljem korištenja u praktičnoj nastavi, a koje je preslika postrojenja koje se koristi u velikim poduzećima, s ubačenim edukativnim elementima koji omogućavaju izučavanje rada na stroju.

Važnost projekta

Važnost projekta

Projektom „Upravljamo budućnosti“ uspostavila se suradnja između obrazovnih institucija i drugih institucija lokalne zajednice za razvoj programa i kurikuluma škole. Na taj način strukovnim školama bit će lakše prilagodit se promjenama na tržištu rada, novim tehnologijama i promjenjivoj okolini. Edukacija nastavnika putem stručnih seminara i predavanja iz različitih specijaliziranih područja podiže se kvaliteta nastave na duži period. Izradom moderniziranih kurikuluma škole će se profilirati u skladu s EU trendovima i inovacijama u strukovnom obrazovanju. Nabavkom Edukacijskog obradnog centra i edukacijom nastavnika o njegovoj primjeni praktična nastava učenika podići će se na višu razinu. Studijskim posjetima međunarodnim sajmovima u Italiji i Njemačkoj nastavni kadar upoznat će se s najmodernijom tehnologijom koja je svoju primjenu pronašla u proizvodnoj industriji struka koje su direktno povezane s modernizacijom kurikuluma. Stručno osposobljeni učenici u skladu s potrebama tržišta rada svoja znanja i vještine trebali bi iskoristiti kao pokretač regionalnog napretka.

Projektom „Upravljamo budućnosti“ uspostavila se suradnja između obrazovnih institucija i drugih institucija lokalne zajednice za razvoj programa i kurikuluma škole. Na taj način strukovnim školama bit će lakše prilagodit se promjenama na tržištu rada, novim tehnologijama i promjenjivoj okolini. Edukacija nastavnika putem stručnih seminara i predavanja iz različitih specijaliziranih područja podiže se kvaliteta nastave na duži period. Izradom moderniziranih kurikuluma škole će se profilirati u skladu s EU trendovima i inovacijama u strukovnom obrazovanju. Nabavkom Edukacijskog obradnog centra i edukacijom nastavnika o njegovoj primjeni praktična nastava učenika podići će se na višu razinu. Studijskim posjetima međunarodnim sajmovima u Italiji i Njemačkoj nastavni kadar upoznat će se s najmodernijom tehnologijom koja je svoju primjenu pronašla u proizvodnoj industriji struka koje su direktno povezane s modernizacijom kurikuluma. Stručno osposobljeni učenici u skladu s potrebama tržišta rada svoja znanja i vještine trebali bi iskoristiti kao pokretač regionalnog napretka.